Testovacia prevádzka kurzu a webovej stránky

Testovacia prevádzka kurzu a webovej stránky

Spúšťame testovaciu prevádzku online kurzu “Učíme s VR“. V rámci testovacej prevádzky máte k dispozícii kompletný kurz zatiaľ bez multimediálneho obsahu. Samotný kurz je možné absolvovať so získaním certifikátu o jeho absolvovaní. Kurz Vám je k dispozícii bezplatne. Chýbajúci multimediálny obsah nie je prekážkou pre jeho absolvovanie. Prosíme Vás o hlásenie prípadných problémov prostredníctvom formulára v testovacom prostredí kurzu. Veríme, že prostredníctvom tohto kurzu zlepšíte svoje zručnosti a kompetencie pri vyučovaní prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality.