O projekte

O projekte ``Učíme s VR``

Vzdelávací kurz pre učiteľov základných a stredných škôl

Kurz “Učíme s virtuálnou realitou” je určený učiteľom základných a stredných škôl a študentom pedagogiky na vysokých školách. Je realizovaný v rámci projektu e-Vzdelávanie: Využitie virtuálnej reality pre vzdelávanie na školách, ktorý realizuje Paneurópska vysoká škola vďaka podpore Fondu SK-NIC.

V rámci projektu bol vytvorený kurz, ktorého cieľom je oboznámiť učiteľov s možnosťami využívania moderných zobrazovacích technológií virtuálnej a rozšírenej reality priamo vo vyučovacom procese. Kurz obsahuje 5 modulov, ktoré Vás zoznámia s technológiou virtuálnej a rozšírene reality, so spôsobom ich zapojenia do vyučovania ale aj s nástrahami, obmedzeniami a rizikami, ktoré s nimi súvisia. Jednotlivé moduly pre Vás pripravil tím pedagógov Paneurópskej vysokej školy. Riešiteľmi projektu a autormi vzdelávacieho obsahu sú RNDr. Ján Lacko, PhD. – dekan fakulty informatiky, doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. – prodekan fakulty informatiky, Ing. Juraj Štefanovič, PhD. – fakulta informatiky, doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. – fakulta psychológie, PhDr. Richard Keklak, PhD. – fakulta masmédií a Edita Kyselá – mediálne centrum Paneurópskej vysokej školy. Autori sú vysokoškolskí pedagógovia, ktorí sa venujú problematike využívania virtuálnej a rozšírenej reality v rozličných doménach, skúmajú možnosti jej použitia vo vzdelávaní v rozličných kontextoch. Vďaka multidisciplinárnemu prístupu v rámci kurzu získate pohľad na problematiku využitia technológií nielen z technického pohľadu ale aj z pohľadu psychológie a etiky.

Vďaka spoločnosti SK-NIC – národný registrátor domény .sk prostredníctvom Fondu SK-NIC v rámci svojho grantového programu sme mohli vytvoriť tento vzdelávací kurzu. Vďaka tejto podpore Vám ho môžeme priniesť úplne bezplatne.