Kurzy

bezplatný online kurz pre učiteľov základných a stredných škôl

Učíme s virtuálnou realitou

Učte sa od expertov

Učte sa od expertov

Vzdelávací obsah pre Vás pripravili učitelia z Paneurópskej vysokej školy, ktorí pôsobia v oblasti informatiky, masmédií a psychológie.

Kvalitné vzdelávacie materiály

Kvalitné vzdelávacie materiály

Kurz je plný informácií, ktoré sú pripravené pre učiteľov základných a stredných škôl. Vzdelávacie materiály sú dostupné pre učiteľov všetkých typov predmetov, od humanitných až po technické predmety, či výchovy.

Online certifikát

Online certifikát

Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu získate certifikát, ktorý preukáže, že Vaše znalosti v oblasti moderných technológií Vám dovoľujú využívať virtuálnu a rozšírenú realitu na Vašich hodinách.

O kurze

Učíme s virtuálnou realitou

V rámci bezplatného kurzu získate prehľad v oblasti využitia virtuálnej a rozšírenej reality pri vzdelávaní žiakov a študentov na základných a stredných školách. Spoznáte zariadenia a technológie, ktoré sú v nich využité, získate prehľad v aplikáciách, ktoré je možné využiť pri vyučovaní v triadach a zistíte, že virtuálnu a rozšírenú realitu môžete použiť vo všetkých typoch vyučovaných predmetov.

Zaregistrujte sa bezplatne

Registráciou získate prístup ku kurzu Učíme s virtuálnou realitou.

Aktuality

Najnovšie správy pre Vás v rámci vzdelávania o virtuálnej a rozšírenej realite.

Showing only one result